งานวันสตมวาร (100 วัน) เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ป.ธ. 9

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จัดงานวันสตมวาร (100 วัน) เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ป.ธ. 9 อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมธาดา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) เจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการร่วมงานและสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,835