การตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 จังหวัดตราด (อำเภอเมืองตราด)

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะสงฆ์ภาค 13 นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 13 พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค 13 พร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) ในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,860