พศจ.ตราด เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับน้องสามเณรตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องสามเณรอบรม Onsite/Online ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,350