การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ครั้งที่ 1/2565 จังหวัดตราด

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ในฐานะกรรมการและเลขานุการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีพระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด เป็นที่ปรึกษา นายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการสร้างวัดในพื้นที่บ้านเขาตาโปน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อให้การอนุญาตสร้างวัดดังกล่าวมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามกฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สร้างวัดในพื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองตราด ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 59,355