การประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์ภาค 13 นำโดยพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร จัดการประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการคณะสงฆ์ภาค 13 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,087