ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาคที่ 13 และพระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค 13 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,079