ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท –เอก วันแรก

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายสุระศักดิ์ สังเกิด และนายจตุพร บงบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท –เอก ณ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 31,974