การประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

            วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,079