ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวดลภัทร ดิสริยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 30/2564 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,686