โครงการ "ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" แต่งผ้าไทย เบิกบานใจวิถีพุทธ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (วันธรรมสวนะ ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่) เวลา 06.30 น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำข้าราชการจัดโครงการ " ผู้ว่าฯ พาทำบุญ " แต่งผ้าไทย เบิกบานใจวิถีพุทธ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีและพบปะพูดคุยกับพุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอเมืองตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยพิธีครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือนยีี่ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 ณ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,486