จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่วัดที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยมีนางสาวดลภัทร ดิสริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,071