สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางบัวผัน จันทรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานพระุพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุม สกฺโก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 75,853