ประวัติวัดในจังหวัดตราด
วัดกลาง   

วัดเกษมสีมาราม

วัดเขาสมิง

วัดขุมบ่อทรัพย์

วัดเขาฉลาด

วัดคลองขุด

วัดคลองจาก

วัดคลองมะขาม

วัดคลองเพชร

วัดคลองมะนาว

วัดคลองสน

วัดคลองหลอด

วัดคลองใหญ่

วัดคลองแอ่ง

วัดคีรีวิหาร

วัดโคก

วัดฆ้อ

วัดเจียรพัฒนา

วัดชากกลาง

วัดท่ากระท้อน

วัดทางควาย

วัดท่าน้ำล่าง

วัดท่าประดู่

วัดท่าพริก

วัดท่าโสม

วัดท่าหาด

วัดทุ่งไก่ดัก

วัดทุ่งเขา

วัดเทพนิมิต

วัดไทรทอง

วัดธรรมาภิมุข

วัดนนทรี

วัดน้ำเชี่ยว

วัดนิโรธภาวนา

วัดเนินตากแดด

วัดเนินทราย

วัดเนินยาง

วัดเนินสูง

วัดบ่อพลอย

วัดบ่อไร่

วัดบางกระดาน

วัดบางเบ้า

วัดบางปรือ

วัดบางปิดบน

วัดบางปิดล่าง

วัดบำโรณ

วัดบุปผาราม

วัดประณีต

วัดประทุน

วัดปะอา

วัดป่าเทสรังสี

วัดป่าภาวนาสุนทร

วัดโป่งจันตา

วัดไผ่ล้อม

วัดพนมพริก

วัดมณฑล

วัดมณีกาญจนาราม

วัดมะนาว

วัดมะม่วง

วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง)

วัดมาบใหญ่

วัดมุจลินท์อาภา

วัดมุมสงบ

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดโยธานิมิต (โบสถ์)

วัดราษฎร์บำรุง

วัดละมีบ

วัดลำดวน

วัดลำภูราย

วัดวงษ์พัฒนา

วัดวรดิตถาราม

วัดวรุณดิตถาราม

วัดวังกระแจะ

วัดวังคลองใหญ่

วัดวังตะเคียน

วัดวัชคามคชทวีป

วัดวิเวกวราราม

วัดวิสิทธิการาม

วัดศรีบัวทอง

วัดศรีบุรพาราม

วัดสลัก

วัดสลักเพชร

วัดสวนใน

วัดสะพานหิน

วัดสุวรรณมงคล

วัดเสนาณรงค์

วัดแสนตุ้ง

วัดแสนสุข

วัดหนองคันทรง

วัดหนองบอน

วัดหนองบัว

วัดหนองแฟบ

วัดหนองม่วง

วัดหนองรี

วัดหนองเสม็ด

วัดหนองโสน

วัดห้วงน้ำขาว

วัดห้วงพัฒนา

วัดห้วงโสม

วัดแหลมกลัด

วัดแหลมงอบ

วัดแหลมมะขาม

วัดแหลมหิน

วัดแหลมอวน

วัดใหม่โพธาราม

วัดอ่างกระป่อง

วัดอ่าวช่อ

วัดอ่าวพร้าว

วัดอ่าวญ่ให

 

คลิกที่นี่ >> ดาวน์โหลดประวัติวัดในจังหวัดตราด