งานตราดรำลึก ๑๑๓ ปี

๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมงานวันตราดรำลึก ๑๑๓ ปี โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญเมือง และพิธีสงฆ์/บำเพ็ญกุศล มีพระวิมลเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) และพระสงฆ์รวม ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (พิธีเย็น) พร้อมทั้งคณะสงฆ์รวม ๑๑๓ รูป (พิธีเช้า) ร่วมสวดถวายพรพระและรับประเคนเครื่องไทยธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม ต่อจากนั้นเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณด้วยเครื่องเซ่นไหว้ตามพิธีพราหมณ์ และการรำบวงสรวง จากข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวตราด จำนวน ๒๗๙ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ปะรำพิธี ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก และบริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานวันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๓ ปี แห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องพิธีสงฆ์

งานตราดรำลึกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองนำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำและเลเซอร์ มนต์มหัศจรรย์ วันตราดรำลึกการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราดจากภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงบนเวทีกลางตลอดจนมหรสพต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวงตราด)

รุ่งเกียรติ ณ นคร  ภาพ / สุพัชรธิดา ณ นคร  ข่าว

เครดิตภาพบางส่วนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:17)