งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดตราด

 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๗.๐๐ น.) จังหวัดตราดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดตราด โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยกิจรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มหาเถรรสมาคม มีมติให้วัดทุกวัด และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตามความเหมาะสม

ในกิจกรรมครั้งนี้ พระมหาธนรัตน์ ธนรตโน (ป.ธ.๕) ได้รับมอบหมายจากพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เทศนาในกัณฑ์ "มาฆบูชากถา" ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟัง

ทั้งนี้ จังหวัดตราด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ได้กำหนดวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในระดับจังหวัดคือ พุทธมณฑลจังหวัดตราด วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดและวัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ในระดับอำเภอ ดังนี้
๑. อำเภอเมืองตราด (ธ) วัดห้วงพัฒนา (ธ.) ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

๒. อำเภอเมืองตราด วัดหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๓. อำเภอเขาสมิง วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

๔. อำเภอบ่อไร่ วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

๕. อำเภอคลองใหญ่ วัดคลองใหญ่ ตำบลคคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

๖. อำเภอแหลมงอบ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

๗. อำเภอเกาะช้าง วัดคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

ทั้งนี้ ประชาชนสมารถร่วมกิจกรรมได้ที่วัดศูนย์กลาง หรือวัดใกล้บ้าน

 วุฒิพันธ์  สันติมิตร ภาพ/ข่าว

(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2019 เวลา 08:17)