สำรวจความเสียหายของวัดที่ประสบอุทกภัย

สำรวจความเสียหายของวัดที่ประสบอุทกภัย 
ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำรวจความเสียหายของวัดที่ประสบอุทกภัย
แบบสำรวจ
หนังสือ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด