ดร.จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตราด และประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม  ดร.จุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตราด 

ประมวลภาพกิจกรรมดร.จุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตราด 
 


 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2009 เวลา 02:59)