ดร.จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด

ดร.จุฬารัตน์  บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด
           ด้วยมูลนิธิพุทธมณฑลตราดได้ร่วมกับประชาชนชาวตราดพร้อมใจกันร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ร่วมกับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รวมมูลกว่า 14 ล้านบาท โดยก่อสร้างบนเนื้อที่ 39 ไร่ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปีข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างเพื่อ

ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธมณฑลประจำจังหวัด เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจการพระพุทธศาสนา เช่น การเวียนเทียนในวันสำคัญต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เยาวชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป สำหรับองค์พระประธาน พุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด นำรูปแบบและศิลปะจากประเทศอินเดีย มีความสูง 9.99 เมตร ใช้หินทรายแกะสลักเป็นองค์พระประธาน

ประมวลภาพกิจกรรม
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2009 เวลา 03:06)