พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราดเข้ารับรางวัล สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ฯ

(11 มี.ค.57) พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด  พร้อมด้วยทายกทายิกาวัดบางปรือเข้ารับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี 2556 เป็นต้นแบบส่งเสริมศีลธรรมสู่การปฏิบัติของประชาชนทั่วประเทศ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปี 2556 ที่วัดพิชยญาติการาม โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า สำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่น แสดงถึงความสำเร็จในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสู่ประชาชน และขอให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ตั้งใจปฏิบัติงานให้จริงจัง พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้ประชาชนและหมู่บ้านต่าง ๆรักษาศีล 5 และประกาศยกย่องให้เป็นหมู่บ้านศีล 5
สำหรับการมอบรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นนี้ปีนี้มีสำนักปฎิบัติธรรม ที่ได้รับการประกาศยกย่อง จำนวน 15 สำนัก ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา
ปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวน 1,510 สำนัก ซึ่งการมอบรางวัลนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมได้พัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งเรื่องของสถานที่ แนวทางในการสอน เพี่อที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้แก่วัด ในการส่งเสริมศีลธรรมสู่การปฏิบัติของประชาชนต่อไป
และพร้อมนี้ กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ถวายทุนสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น ประเภทดีด่น หนละ 1 ทุน ทุนละ 1000,000 บาท ประเภทชมเชย หนละ 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 15ทุน
นายพนม แซ่ว่อง ภาพ/ข่าว
(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)