จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะฯที่วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่

จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดเนินตากแดด  ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่

(3 พ.ค. 2556 ) นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,นายพยัคฆพันธุ์  โพธิ์แก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  โดยมีนายกิจจา นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  ที่วัดเนินตากแดด  ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่ และการทำบุญครั้งนี้ตรงกับที่ทางวัดได้จัดงานปฏิบัติธรรมและงานปริวาสกรรม ซึ่งจะมีพระภิกษุจากทั่วประเทศเดินทางมาปฏิบัติธรรมจำนวนทั้งสิ้น 300 รูป ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น
          ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พบปะพูดคุยกับญาติธรรมที่มาร่วมทำบุญ และครั้งนี้มีพระภิกษุ-สามเณร จำนวนมากถึง 300 รูป โดยแสดงความยินดีกับชาวตราด ที่ในช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จังหวัดตราดไม่มีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต ในช่วงเทศกาลมา 4 ปีแล้ว  ถือเป็นเรื่องน่ายินดี และจังหวัดตราดได้รณรงค์เรื่องนี้มาตลอดแม้ไม่ใช่ช่วงเทศกาล  และการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของศีล 5 ข้อ และการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนน เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักธรรมว่าด้วยความไม่ประมาท เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย และสอดคล้องกับหลักธรรมด้วย 
       จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2556  อย่างต่อเนื่อง เรื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมุ่งที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา โดยทางจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานในระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอ และประชาชนในแต่ละพื้นที่ ร่วมทำบุญ ตักบาตร สมานทานศีล 5 และฟังธรรมเทศนาในทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระ
          และกำหนดการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2556 มีวัดที่เข้าร่วมประกอบด้วย คือ  วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ครั้งนี้จัดขึ้นที่วัดเนินตากแดด  ตำบลหนองบอน  อำเภอบ่อไร่  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556  จัดที่วัดบำโรณ  ตำบลทุ่งนนทรี  อำเภอเขาสมิง   วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556  จัดขึ้นที่วัดคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่  และวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 จัดขึ้นที่วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. เป็นต้นไป
นายพนม แซ่ว่อง ภาพ/ข่าว
(คลิกที่รูปเพื่อดูแบบสไลด์โชว์)