วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ผอ.พศ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
ผอ.พศ.จ.ตราด

นายธีรเดช  จันทรัตน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้97
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้259
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1105
mod_vvisit_counterเดือนนี้1078
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4502
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด396499

ขณะนี้มีผู้ชม: 3
IP ของคุณ: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-07-07 12:31

พุทธประวัติ

การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้า

การบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า
            การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีที่มาและมีขั้นตอนตามลำดับ  ดังนี้
                ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดา เขตเมืองเวรัญชาพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ เวรัญชาพราหมณ์ได้เข้าไปพบพระผู้มีพระภาค หลังจากได้สนทนากันแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสก

เหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและอยู่ได้นาน
            ครั้งนั้น พระสารีบุตรได้ไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นว่า ศาสนาของพระผู้มีพระภาคทั้งหลาย พระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานและพระองค์ไหนดำรงอยู่นาน  จึงได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาค
            พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่สามพระองค์ที่ไม่ดำรงอยู่นาน และอีกสามพระองค์ที่ดำรงอยู่นาน 
           

อ่านเพิ่มเติม...

 

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
            การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีที่มาและมีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

พระกิตติศัพท์ 
           

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤษจิกายน 2009 เวลา 08:45)

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชาดก คือ ?

  ชาดก คือ ?
ขอยกคำอธิบายด้วยข้อมูลในพระไตรปิฏก ดังนี้
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ สุตตันตปิฎกที่ ๑๙ ขุททกนิกายชาดก ภาค ๑
            พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ เป็นภาคแรกของชาดก ได้กล่าวถึงคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันมีลักษณะเป็นนิทานสุภาษิต แต่ในตัวพระไตรปิฎกไม่มีเล่าเรื่องไว้ มีแต่คำสุภาษิต รวมทั้งคำโต้ตอบในนิทานเรื่องละเอียดมีเล่าไว้ในอรรถกถา คือหนังสือที่แต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎกอีกต่อหนึ่ง
            คำว่า ชาตก หรือ ชาดก แปลว่า ผู้เกิด คือเล่าถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนว่ายตายเกิด ถือเอากำเนิดในชาติต่างๆ ได้พบปะผจญกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้าง แต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันมากบ้างน้อยบ้างตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้าย

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2009 เวลา 07:51)

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระพุทธรูปสำคัญของไทย

พระพุทธรูปสำคัญของไทย

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้มีพุทธานุสสติ คือระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงมี พระคุณอันล้ำเลิศเพื่อประโยชน์สุขต่อมนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งปวง พระพุทธคุณดังกล่าวได้แก่
พระกรุณาคุณ       ที่ทรงช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์
พระปัญญาคุณ      ที่ทรงตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ แล้วนำมาเปิดเผยให้ชาวโลกได้ทราบอย่างถูกต้อง
พระบริสุทธิคุณ     ที่ทรงพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องของสัตว์โลกอย่างแท้จริง
การได้บูชาพระพุทธรูป ด้วยความรู้และศรัทธาอย่างถูกต้อง ตามหลักพุทธศาสนา จึงจะอำนวยประโยชน์แก่ตนเองและแก่ผู้อื่น โดยปราศจากโทษ มีแต่คุณประโยชน์แก่ทุกฝ่ายสถานเดียว

1.พระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากร พระแก้วมรกต
2. พระพุทธชินราช
3.พระพุทธสิหิงค์
4.พระพุทธเทวปฏิมากร
5.พระศรีสากยมุนี
6.พระพุทธชินสีห์
7.พระศาสดา
8.พระโต (วัดบวรนิเวศวิหาร)
9.พระสิทธารถ
10.หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
11.พระพุทธไตรรัตนนายก
12.หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร
13.พระไสยา
14.พระนอนจักรสีห์
15.พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก
16.พระนอนวัดขุนอินทประมูล
17.พระพุทธไสยาสน์วัดโพธิ์
18.พระนอนวัดคูหาภิมุข วัดหน้าถ้ำ
19.พระพุทธโสธร
20.หลวงพ่อเพชร
21.หลวงพ่อบ้านแหลม
22.หลวงพ่อโตวัดอินทร์

 

มงคล 38 ประการ

มงคล  ๓๘   การประพฤติปฏิบัติของบัณฑิต
๑. การไม่คบคนพาล
ท่านว่าลักษณะของคนพาลมี ๓ ประการคือ
๑.คิดชั่ว คือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดเป็นชอบ
๒.พูดชั่ว คือคำพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริตเช่น พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
๓.ทำชั่ว คือทำอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริตเช่น การฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร ประพฤติผิดในกาม
รูปแบบของคนพาล มีข้อควรสังเกตุคือ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 01 กรกฏาคม 2009 เวลา 04:49)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม)
พระบุรเขตธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
พระวิมลเมธาจารย์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

แผนที่วัดในจังหวัดตราด
บวชเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๙ รูป
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายนิตยภัต
Hot line ร้องทุกข์


“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"
งบทดลองปีงบฯ

“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง“
“รวมพลังคนไทยไม่โกง“
โครงการหมู่บ้านรักษาศึล ๕

ประวัติความเป็นมา >>คลิกที่นี่<<
ใบสมัครเข้าโครงการ>>
คลิกที่นี่<<

ประวัติวัดในจังหวัดตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร