วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ผอ.พศ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
นายภิญโญ ประกอบผล
ผอ.พศ.จ.ตราด

นายธีรเดช  จันทรัตน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้73
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้317
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว574
mod_vvisit_counterเดือนนี้3580
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4607
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด413221

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 103.55.140.140
,
Now is: 2020-10-30 04:58

อำนาจหน้าที่

การต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

การต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร

1. การขออนุญาตไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์)  

1.   ขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (ไปราชการหรือกิจของคณะสงฆ์)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กันยายน 2010 เวลา 09:37)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เกี่ยวกับนิตยภัต

เกี่ยวกับนิตยภัต
-ระเบียบว่าด้วยการจ่ายนิตยภัต
-อัตรานิตยภัตแต่ตุลาคม 2549
-แบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร
-ใบตอบรับเงินอุดหนุน

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 03:50)

 

อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

วิสัยทัศน์      
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานที่พัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและเกิดสันติสุข
อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๑. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสารสนเทศ ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อกำหนดนโยบาย   ในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน โครงการของหน่วยงาน  ในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา  รวมทั้งดูแลรักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๖. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา
๘. ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มอำนวยการและประสานงาน
๒. กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
๓. กลุ่มพุทธสถานและและศาสนาสมบัติ

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 03:48)

 
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม)
พระบุรเขตธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
พระวิมลเมธาจารย์
แผนที่วัดในจังหวัดตราด
บวชเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๙ รูป
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายนิตยภัต
Hot line ร้องทุกข์


“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"
“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง“
“รวมพลังคนไทยไม่โกง“
ประวัติวัดในจังหวัดตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร