วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ผอ.พศ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
ผอ.พศ.จ.ตราด

นายธีรเดช  จันทรัตน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้143
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้320
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว595
mod_vvisit_counterเดือนนี้2227
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4740
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด374971

ขณะนี้มีผู้ชม: 4
IP ของคุณ: 103.55.140.140
,
Now is: 2020-02-18 18:36

การขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด จำนวน ๑๕ แห่ง

ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด จำนวน ๑๕ แห่ง 
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีลิขิต ที่ จญ.ก. ๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๓ ว่า พระครูสิริธรรมรักขิต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แจ้งขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด จำนวน ๑๕ แห่ง คือ
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี พระครูสุนทรธรรมทัศน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าสำนัก
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี พระครูสุธรรมาทร เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) เป็นเจ้าสำนัก
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี พระครูสุวรรณสารวิบูล เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม เป็นเจ้าสำนัก
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด โดยมี พระครูโฆษิตวิริยคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด เป็นเจ้าสำนัก
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี พระครูสิริธรรมรักขิต เจ้าอาวาสวัดบางปรือ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นเจ้าสำนัก
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี พระครูภาวนาปัจจันตเขต เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิมุข เป็นเจ้าสำนัก
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี พระครูวิมลโสมนันท์ เจ้าอาวาสวัดท่าโสม เป็นเจ้าสำนัก
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี พระครูพิศาลธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดท่าโสม เป็นเจ้าสำนัก
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี พระครูมุนินท์จริยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแหลมมะขาม เป็นเจ้าสำนัก
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี พระครูโสภณสุตวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดน้ำเชี่ยว เป็นเจ้าสำนัก
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี พระครูกิตติญาณวิจักษ์ เจ้าอาวาสวัดเนินตากแดด เป็นเจ้าสำนัก
๑๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิสุทธิธรรม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี พระอธิการมนตรี ขนฺติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าวิสุทธิธรรม เป็นเจ้าสำนัก
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี พระครูกัลยาณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดห้วงโสม เป็นเจ้าสำนัก
๑๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมี พระครูสังฆรักษ์ ประยูร ทิวงฺกโร เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ เป็นเจ้าสำนัก
๑๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมี พระครูสุเมธจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดคลองสน เป็นเจ้าสำนัก
การเสนอขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด ทั้ง ๑๕ แห่ง ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยได้รายงานเสนอเจ้าคณะภาค ๑๓ จนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด ทั้ง ๑๕ แห่ง คือ
๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองเสม็ด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๖. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๙ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดธรรมาภิมุข ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๗. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๐ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๘. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๑ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโสม ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๙. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๒ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๑๐. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๓ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๑๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๔ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๑๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๕ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าวิสุทธิธรรม ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๑๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๖ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วงโสม ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๑๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๗ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๑๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๘ ชื่อว่า สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ วัดคลองสน ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (269/2554)
 
http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c11-11200454_269.pdf

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2011 เวลา 02:51)

 
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม)
พระบุรเขตธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
พระวิมลเมธาจารย์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

แผนที่วัดในจังหวัดตราด
บวชเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๙ รูป
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายนิตยภัต
Hot line ร้องทุกข์


“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"
งบทดลองปีงบฯ

“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง“
“รวมพลังคนไทยไม่โกง“
โครงการหมู่บ้านรักษาศึล ๕

ประวัติความเป็นมา >>คลิกที่นี่<<
ใบสมัครเข้าโครงการ>>
คลิกที่นี่<<

ประวัติวัดในจังหวัดตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร