วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ผอ.พศ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
ผอ.พศ.จ.ตราด

นายธีรเดช  จันทรัตน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้100
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้419
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1013
mod_vvisit_counterเดือนนี้4029
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4836
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด390550

ขณะนี้มีผู้ชม: 4
IP ของคุณ: 103.55.142.140
,
Now is: 2020-05-28 22:03

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดตราด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จวนเรสิดังกัมปอร์ต ถนนหลักเมือง 

ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง จังหวัดตราด  แผนที่สำนักงาน
โทร. 039-525491 /โทรสาร  039-525493
พระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสาร ของ ราชการ
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [Image]
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้แก่
            (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                    
            (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
            (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
            (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
            (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
            (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด
            (7) มติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
            (8 ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9)
สิทธิของประชาชน
   1. สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา 6
   2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ       บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
   3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)
   4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
   5. สิทธิในการร้องเรียนหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่มีข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบตามมาตรา 9 หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.นี้ ผู้นั้นสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้

-ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน

-หนังสือร้องเรียนพระวินยาธิการจังหวัดตราด
-หนังสือร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
-ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง จังหวัดตราด  แผนที่สำนักงาน/โบราณสถาน
โทร. 039-525491 /โทรสาร  039-525493
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

          อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 02:46)

 
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม)
พระบุรเขตธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
พระวิมลเมธาจารย์
คู่มือการปฏิบัติงานฯ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน

แผนที่วัดในจังหวัดตราด
บวชเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๙ รูป
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายนิตยภัต
Hot line ร้องทุกข์


“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"
งบทดลองปีงบฯ

“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง“
“รวมพลังคนไทยไม่โกง“
โครงการหมู่บ้านรักษาศึล ๕

ประวัติความเป็นมา >>คลิกที่นี่<<
ใบสมัครเข้าโครงการ>>
คลิกที่นี่<<

ประวัติวัดในจังหวัดตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร