วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการอุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ผอ.พศ
นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่
ผอ.พศ.จ.ตราด

นายธีรเดช  จันทรัตน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้139
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้177
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้316
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว595
mod_vvisit_counterเดือนนี้2223
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4740
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด374967

ขณะนี้มีผู้ชม: 3
IP ของคุณ: 103.55.140.140
,
Now is: 2020-02-18 18:16

ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดตราด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จวนเรสิดังกัมปอร์ต ถนนหลักเมือง 

ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง จังหวัดตราด  แผนที่สำนักงาน
โทร. 039-525491 /โทรสาร  039-525493
พระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสาร ของ ราชการ
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [Image]
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ได้แก่
            (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                    
            (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามาตรา 7 (4)
            (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
            (4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
            (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
            (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด
            (7) มติคณะรัฐมนตรี ที่ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
            (8 ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9)
สิทธิของประชาชน
   1. สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารมาตรา 6
   2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ       บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9 ได้
   3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หรือที่จัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว หรือที่มีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา 26 แล้ว โดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา 11)
   4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น (มาตรา 25 วรรค1)
   5. สิทธิในการร้องเรียนหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่มีข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบตามมาตรา 9 หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พรบ.นี้ ผู้นั้นสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้

-ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน

-หนังสือร้องเรียนพระวินยาธิการจังหวัดตราด
-หนังสือร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
-ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จวนเรสิดังกัมปอร์ต ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง จังหวัดตราด  แผนที่สำนักงาน/โบราณสถาน
โทร. 039-525491 /โทรสาร  039-525493
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

          อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ธันวาคม 2013 เวลา 02:46)

 
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ม)
พระบุรเขตธรรมคณี
เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ)
พระวิมลเมธาจารย์
แผนที่วัดในจังหวัดตราด
บวชเฉลิมพระเกียรติฯ ๗๙ รูป
จัดซื้อจัดจ้าง
การเบิกจ่ายนิตยภัต
Hot line ร้องทุกข์


“ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”
"วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"
“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง“
“รวมพลังคนไทยไม่โกง“
ประวัติวัดในจังหวัดตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร