JA slide show
 
Home
ขับเคลื่อนโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
วันพฤหัสบดีที่ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 04:02

(๘ ต.ค. ๕๗) ขับเคลื่อนโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ในระดับหมู่บ้านร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ณ วัดหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึ่งวัดหนองม่วงร่วมกับคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง บ้านห้วงบอนได้จัดโครงการงดเหล้า เข้าพรรษาขึ้น โดยมีพระใบฎีกาบุญนาค ปภาโส เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมถึงได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และชาวบ้านที่มาร่วมในงานอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 07:10

(๒-๕ ต.ค. ๕๗) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด นำโดย นายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมกับข้าราชการสำนักงานฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ บรรยากาศการสอบธรรมสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเผยแผ่หลักธรรมสู่ชุมชน ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2014 เวลา 04:04

(๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ) จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเผยแผ่หลักธรรมสู่ชุมชน ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดหนองบัว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เจ้าคณะภาค ๑๓ พระธรรมเจดีย์และคณะสงฆ์จังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัดตราดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2014 เวลา 08:30

(๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายสุรพงศ์ จินตกานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ที่วัดสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2014 เวลา 05:05

(๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗ ) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ที่วัดหนองม่วง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
วันจันทร์ที่ 08 กันยายน 2014 เวลา 05:22

(๘ ก.ย. ๒๕๕๗ ) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ที่วัดบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราด ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันพุธที่ 03 กันยายน 2014 เวลา 07:14

(๓ ก.ย. ๒๕๕๗ ) ณ ห้องประชุม ตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายสันติ ดินม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ฝ่ายสงฆ์มีท่านพระครูมงคลปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด วัดสุวรรณมงคล และพระครูวิธานธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลแสนตุ้ง วัดวงษ์พัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการ อุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

           

สาร ผอ.พศ.

           

ผอ.พศ.จ.ตราด

 

 

หนังสือธรรมะ

ข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้273
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้311
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้896
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1826
mod_vvisit_counterเดือนนี้6158
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7987
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด85562

ขณะนี้มีผู้ชม: 4
IP ของคุณ: 54.81.166.199
,
Now is: 2014-10-22 23:02

คำขวัญจังหวัดตราด

_เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าลํ้า ระกําแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา_

งานเฉลิมพระเกียรติ

Spot TV

           

๑๐ ปี พศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ลาอุปสมบท/ลาปฏิบัติธรรม

ทดสอบ Online

หนังสือสำนักพุทธฯ

         

ฐานข้อมูล สำนักพุทธฯ

         

วัดสำคัญของจังหวัด

   

แนะนำสำนักปฎิบัติธรรม

บริการ

             

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ข้อมูลพศ.

พยากรณ์อากาศ