JA slide show
 
Home
แจ้งกำหนดการกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:33

แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗   
         ด้วยจังหวัดตราด  จัดกิจกรรมปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกัน           
กำหนดการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  มีวัดที่เข้าร่วมประกอบด้วย ๔ วัด คือ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดลำดวน ฯ
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:45

(๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗ ) นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,นายพยัฆพันธ์ โพธิ์แก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  ที่วัดลำดวน  ตำบลหนองเสม็ด  อำเภอเมืองตราดซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราด จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 02:56

(24 – 25 พฤษภาคม 2557 )นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำพุทธศาสนิกชนหลายร้อยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ปัจจัย ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา จัดขึ้นที่พุทธมณฑลตราด

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดชำรากฯ
วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2014 เวลา 04:56

จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาที่วัดชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
(๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗ ) นายสมศักดิ์ อิทธิวรกุล ปลัดจังหวัดตราด แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โดยมีนายพนม แซ่ว่อง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด นำข้าราชการข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรรมด้านพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  ที่วัดชำราก ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับวัดในจังหวัดตราดร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผู้ว่าฯตราด นำพุทธศาสนิกชน ร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:41

(13 พ.ค. 57) บริเวณเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อ.เมืองตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...
 
พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด ร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ ร่วมสร้างความสามัคคีและสงบสุขให้กับสังคมไทย ฯ
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:25

พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด ร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ ร่วมสร้างความสามัคคีและสงบสุขให้กับสังคมไทย เนื่องในวันวันวิสาขบูชา
ที่บริเวณเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด พระสุบิน ปณีโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำพุทธศาสนิกชนชาวตราดจำนวนมาก เข้าร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ พร้อมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ทั้งนี้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2557 ในส่วนของจังหวัดตราดวัดทุกวัด ต่างร่วมจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน โดยมีศูนย์กลางจัดกิจกรรมอยู่ ณ เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด แห่งนี้ โดยมี 3 กิจกรรมหลัก คือ การสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการเวียนเทียน พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนชาวตราดที่เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันอธิฐานให้เกิดความสามัคคี และความสงบสุขให้กับชาติไทย อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าการจัดพิธีในครั้งมีประชาชนต่างพาบุตรหลานจำนวนมากเข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสสำคัญดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 
พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวนมาก ร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ฯ
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2014 เวลา 05:20

พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราด รวมทั้งแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวนมาก ร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา กันอย่างเนืองแน่น ที่วัดคลองเพชร
(13 พ.ค.57) บรรยากาศการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าวัดทำบุญ โดยที่วัดคลองเพชร ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดตราด ต่างร่วมกันร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันจนแน่นศาลาการเปรียญ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการ อุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

           

สาร ผอ.พศ.

           

ผอ.พศ.จ.ตราด

 

 

หนังสือธรรมะ

ข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้183
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้429
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1658
mod_vvisit_counterเดือนนี้6319
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10802
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด60449

ขณะนี้มีผู้ชม: 4
IP ของคุณ: 54.224.179.98
,
Now is: 2014-07-22 19:21

คำขวัญจังหวัดตราด

_เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าลํ้า ระกําแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา_

งานเฉลิมพระเกียรติ

Spot TV

           

๑๐ ปี พศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ลาอุปสมบท/ลาปฏิบัติธรรม

ทดสอบ Online

หนังสือสำนักพุทธฯ

         

ฐานข้อมูล สำนักพุทธฯ

         

วัดสำคัญของจังหวัด

   

แนะนำสำนักปฎิบัติธรรม

บริการ

             

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ข้อมูลพศ.

พยากรณ์อากาศ