JA slide show
 
Home
สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด ในงานพิธี "พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม"
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 06:24

(๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗) สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด ร่วมงานพิธี "พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม"  โดยมีนายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ข้าราชการ  พุทธศาสนิชน คณะศิษยานุศิษย์  ร่วมงานบำเพ็ญกุศล  และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในงาน "พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม" ร่วมบุญสร้าง ศาลาบำเพ็ญบุญ (หลังใหม่) วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะอ.เมือง จ.ตราด
สำหรับพิธี " พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม "  หลวงปู่บัว ถามโก  ได้เมตตา ปลุกเสกเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฉลองฌาปนสถาน
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 06:22

( ๒๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗) สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดตราด พิธีบำเพ็ญกุศลศพและฉลองฌาปนสถาน ณ วัดคิรีวิหาร โดยมีนายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ข้าราชการ  พุทธศาสนิชน คณะศิษยานุศิษย์  ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเช้า - เพล  รับฟังสวดพระพุทธมนต์ สวดอภิธรรมและธรรมเทศนา  และทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฉลองฌาปนสถาน  ระหว่างวันที่ ๒๕ -๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ณ  วัดคิรีวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดตราด 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด จัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดในพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 04:03

(๒๖ มี.ค. ๕๗) นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  โดยมีนายเกียรติพงษ์  โรคน้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด  นำพระโสภณธรรมธาดา เจ้าคณะจังหวัดตราด(ธ) พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ณ ห้องประชุมธารมะยม   ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๔

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมเด็จพระวันรัต ขอเชิญร่วมงาน "พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม"
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 04:45

สมเด็จพระวันรัต ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในงาน "พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม" ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ (หลังใหม่) วัดวรดิตถาราม ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
พิธี " พุทธาภิเษกและเททองหล่อพระกตัญญูเมตตาธรรม " ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ(หลังใหม่) วัดวรดิตถาราม หลวงปู่บัว ถามโก  ได้เมตตา ปลุกเสกเดี่ยว

อ่านเพิ่มเติม...
 
สมเด็จพระวันรัต ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฉลองฌาปนสถาน ณ วัดคิรีวิหาร
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2014 เวลา 03:34

ขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิชน คณะศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือได้ทราบ  เพื่อร่วมงานบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารเช้า - เพล  รับฟังสวดพระพุทธมนต์  สวดอภิธรรมและธรรมเทศนา  และทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฉลองฌาปนสถาน โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ  วัดคิรีวิหาร (พระอารามหลวง) จังหวัดตราด 
-กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพและฉลองศาลาฌาปนสถาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
จ.ตราดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 04:42

จังหวัดตราดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี 2557
(23 มี.ค. 57) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึกครบรอบ 108 ปีโดยมีประชาชนชาวตราดจำนวนมากเข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดตราดจัดพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสการจัดงานวันตราดรำลึกครบรอบ 108 ปี
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 04:39

(22 มี.ค. 57) บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการ ประชาชนชาวตราดเข้าร่วมพิธีทำบุญเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการจัดงานวันตราดรำลึกครบรอบ 108 ปี แห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโสบายทางการเมืองนำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2557 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นองค์กรหลักในการ อุปถัมภ์ คุ้มครอง สนองงานคณะสงฆ์ และขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อยู่คู่กับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

           

สาร ผอ.พศ.

           

ผอ.พศ.จ.ตราด

 

 

หนังสือธรรมะ

ข้อมูลสำคัญทางพุทธศาสนา

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็ป

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้709
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2435
mod_vvisit_counterเดือนนี้7491
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9867
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด29045

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 23.21.34.188
,
Now is: 2014-04-23 07:30

คำขวัญจังหวัดตราด

_เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าลํ้า ระกําแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา_

งานเฉลิมพระเกียรติ

Spot TV

           

๑๐ ปี พศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าคณะจังหวัดตราด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ลาอุปสมบท/ลาปฏิบัติธรรม

ทดสอบ Online

หนังสือสำนักพุทธฯ

         

ฐานข้อมูล สำนักพุทธฯ

         

วัดสำคัญของจังหวัด

   

แนะนำสำนักปฎิบัติธรรม

   

 

บริการ

             

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ศูนย์ข้อมูลพศ.

พยากรณ์อากาศ